การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่กำกับดูแลการปฎิบัติงานทุกภาคส่วนอย่างดี เพื่อความเชื่อมั่นและดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยดำเนินกิจการสอดคล้องกับกฎระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายในลิ้งค์ด้านล่าง

1 . นโยบายและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting Policy and Guidance)

ดาวน์โหลด

2 . ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Signatory Declaration of the Investment Governance Code: ICODE)

ดาวน์โหลด

3 . นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: ICODE)

ดาวน์โหลด

4 . รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

5 . นโยบายการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ (Product Governance Policy)

ดาวน์โหลด

6 . นโยบายการขายและการให้บริการผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวม (Selling Process and Fair Dealing Policy)

ดาวน์โหลด

7 . การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ดาวน์โหลด

8 . นโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

ดาวน์โหลด

9 . นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

ดาวน์โหลด

10 . แนวทางปฏิบัติการรับของขวัญ (Gift Acceptance Practices)

ดาวน์โหลด

Loading...

020-810-525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้